Kto ?

Archimetes s.r.o. - dodávateľ aplikácie Podpisuj.sk pre prácu s kvalifikovaným elektronickým podpisom a zaručené konverzie.

Advokátska kancelaria - Advokáti CHZ - advokáti digitálneho veku. Používame moderné nástroje pre komunikáciu s klientami aj so súdmi.

Čo ?

Pre všetky OVM, ale aj iné povinné osoby sme pripravili stránku, kde si môže každý, kto to potrebuje záznam o zaručenej konverzii v registri EZZK overiť. Jej použitie je zdarma a bez prihlasovania.

Prečo ?

Podľa par. 8a), odst (1) a (2) má byť od 1.12.2019 evidencia EZZK verejne dostupná hlavne pre orgány verejnej moci, ktoré si jej platnosť majú v tomto registri overovať. Žial projekt EZZK je pravdepodobne tak náročný, že túto funkciu už tento rok nestihnú implementovať. Preto sme to počas jedného víkendu pre vás urobili my.

Ako ?

Naša stránka volá priamo webové služby Informačného systému centrálnej evidencie záznamov o zaručenej konverzie prevádzkovaného Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Získané údaje bezprostredne zobrazíme v prístupnej podobe.